fredag den 2. november 2012

Udfordring 1


Jeg har lige genlæst, hvad de ti udfordringer går ud på, og jeg vil de næste par dage sikre mig, at jeg faktisk har "gjort det jeg skulle i forhold til kravene". Så hermed udfordring 1 på den officielle måde - selv om jeg måske nok har været i gang med IT-didaktikken på fleer af mine blog-indlæg.
Kommentar til "Didaktik 2.0 - Undervisningsloops" af Kirsten Fæhring
Jeg anvender en anden metafor på disse (og andre) læringsforløb end loops; nemlig vindeltrappen. I min brug af vindeltrappen som metafor er jeg inspireret af Klaus P. Mortensen – som igen er inspireret af Norbert Elias. Måske er det den samme tænkning, der ligger bag de to metaforer; men når jeg vælger at bruge vindeltrappen, så er det fordi man via den metafor bliver helt bevidst om, at det gælder om at kunne se på sig selv og sine læringsforløb udefra. Og dette metaperspektiv er for mig at se vigtigt både for underviseren og for de studerende/eleverne.
For tiden er der så mange arbejds- og udtryksformer at arbejde med, at netop selv-iagttagelsen og selvrefleksionen er vigtig.
For hvornår er det relevant at bruge google-docs, hvornår er det hensigtsmæssigt at bruge en blog? Hvornår bliver det godt at lade eleverne eller de studerende kommentere deres eget skriftlige produkt med en mundtlig præsentation via screen-omatic, og hvornår giver det ikke mening??
Det er for mig lige så vigtigt at vide, hvornår noget bliver FOR teknisk – som det er at vide, at nu mangler der vist “lidt strøm på undervisningen”.
Artiklen understreger betydningen af, at læreren vedkender sig sit ansvar som “stilladsbygger” også når det handler om digitale ressourser – og ih, hvor er jeg enig!! For eleverne/ de studerende har måske nok knap-kompetencerne; men det er lige “knapt nok”, hvis man kun har dem…Og ikke refleksion i forhold til dem…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar