tirsdag den 6. november 2012

Udfordring 8 (didaktisk inspiration)

Sharing is caring.
Så derfor har jeg lavet et dias til følgende udvalgte tjenester (på web 2.0 lærings-ressourcer)..
  1. dropbox
  2. kidblog
  3. tidslinjer
Jeg kan dog ikke se, at disse dias bliver synligt tilgængelige? Derfor nedenstående gengivelse.

1) Dias til dropbox
Dropbox er et utroligt effektivt redskab, hvis man arbejder med store filer - oghvis man arbejder med en større fælles dokumentsamling.
Google.docs fungerer fint, hvis man kun arbejder sammen om enkelte dokumenter. Men dropbox egner sig rigtig godt, hvis man er i færd med at samle en stor mængde dokumenter.

Drop-box egner sig fx godt til deling af billeder, hvis man arbejder på et fælles film-projekt.


2) Dias til kidblog handler om, hvordan kidblog kan bruges til at dokumentere læring og reflektere over læring. 

Kidblog kan anvendes til dokumentation af, at specifikke faglige færdigheder er blevet automatiserede. På læreruddannelsen i linjefaget dansk skal de studerende fx have kendskab til ordklasser og til syntaks på et rimeligt kompliceret niveau. På kidblog kan de lave indlæg, der viser, at de har den formelle sproglige indsigt. Men endnu vigtigere kan kidblog også anvendes til, at de studerende reflekterer over, hvorfor denne faglige viden er nødvendig. Og til at overveje, hvordan man kan tilrettelægge sprogundervisning, så eleverne i folkeskolen efterfølgende får bevidsthed om, hvorfor de skal arbejde med ordklasser og syntaks.Kidblog kan altså støtte funktionel læring frem for formel læring.   3) Dias til tidslinjer (ikke oprettet endnu)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar